Προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας - Δίδακτρα

Τα γενικά προγράμματα του Κέντρου καλύπτουν όλα τα επίπεδα γνώσης της ελληνικής γλώσσας από το αρχικό μέχρι το επίπεδο τελειοποίησης. Η διάκριση σε βαθμίδες έγινε με βάση την κατηγοριοποίηση που θέτει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αυτήν οι βασικές βαθμίδες γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης είναι τέσσερις: Η βασική (Α), η μέση (Β), η προχωρημένη (Γ) και η βαθμίδα της τελειοποίησης (Δ).

Τύποι προγραμμάτων

Τα ομαδικά προγράμματα διακρίνονται σε εντατικά και κανονικά:

lexis/claas_01.jpg

εντατικά περιλαμβάνουν 4 ώρες μαθήματος καθημερινά για τουλάχιστον 2 εβδομάδες (σύνολο τουλάχιστον 40 ωρών). Ένα εντατικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων περιλαμβάνει χωρίς ειδική χρέωση μία σειρά από δραστηριότητες. Τα κανονικά * προγράμματα, περιλαμβάνουν 2 συναντήσεις την εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά για 10 εβδομάδες (σύνολο 50 ωρών). Τα κανονικά μαθήματα στο επίπεδο Γ (προχωρημένο) και Δ (τελειοποίηση) γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες κάθε φορά (4 ώρες εβδομαδιαίως) για 8, 16 ή 24 εβδομάδες εκμάθησης. Ο σπουδαστής ολοκληρώνοντας τα τμήματα αυτά μπορεί να δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις επιπέδου Γ και Δ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να λάβει το Proficiency στην Ελληνική Γλώσσα. Ιδιαίτερα μαθήματα: Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να επιλέξει ιδιαίτερα μαθήματα. Η συχνότητα των συναντήσεων και το σύνολο των διδακτικών ωρών ορίζονται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

*Tα κανονικά προγράμματα προσφέρονται μόνο δύο φορές το χρόνο(έναρξη Οκτώβριο και Ιανουάριο)

Τα τμήματα αποτελούνται από 3-7 σπουδαστές

Τύπος προγράμματος Συναντήσεις την εβδομάδα Ώρες την εβδομάδα Εβδομάδες Σύνολο ωρών Τιμές (€)
Εντατικό 5x4 ώρες 20 2 (τουλάχιστον)
3
4
40
60
80
630*
900*
1200*
Κανονικό A, B 2x2,5 ώρες 5 10 50 300**
Κανονικό C, D 2x2 ώρες 4 8 (τουλάχιστον)
16
24
32 + 3 (35)
(70)
(105)
280**
465**
670**
Ειδικό 5x4 ώρες 20 2 (τουλάχιστον) 40 600*
Ιδιαίτερα
Επίπεδα: Βασικό,2,3
Μέσο 1,2,3
--- --- --- 5 (τουλάχιστον)
10 ώρες
20 ώρες
30 ώρες
33 / ώρα*
330 σύνολο*
660 σύνολο*
930 σύνολο*
Ιδιαίτερα
Επίπεδα: Προχωρημένο, Τελειοποίησης
& Ειδικά Προγράμματα
--- --- --- 5 (τουλάχιστον)
20 ώρες
30 ώρες
38 / ώρα*
740 σύνολο*
1080 σύνολο*

 

Ειδικά Προγράμματα

Εκτός από τα γενικά προγράμματα προσφέρονται και τα ακόλουθα ειδικά:

Τμήμα Λογοτεχνίας: Στόχος είναι η διαχρονική προσέγγιση της ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από την επεξεργασία ποιημάτων ή αποσπασμάτων της πεζογραφίας και παράλληλα μέσα από την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων θεατρικών έργων ή από το άκουσμα μελοποιημένης ποίησης. Προαπαιτείται καλή γνώση της γλώσσας και διευρυμένο λεξιλόγιο.

Τμήμα Μεταφραστών / Διερμηνέων: Απευθύνεται σε επαγγελματίες που διαθέτουν ήδη πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν κυρίως ή αποκλειστικά σε εκείνες τις λειτουργίες της γλώσσας που εξυπηρετούν την επαγγελματική τους ενασχόληση με αυτήν (π.χ. κατανόηση γραπτού ή προφορικού λόγου). Αυτό πραγματοποιείται μέσα από την επεξεργασία σύνθετων κειμένων από το χώρο της τέχνης, της επιστήμης και της πολιτικής, αλλά και μέσα από εποπτικό υλικό με ποικίλους θεματικούς άξονες.

Τα Προγράμματα Λογοτεχνίας και Μεταφραστών / Διερμηνέων απαιτούν 20 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Τμήμα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: Απευθύνεται σε αυτούς που γνωρίζουν ήδη αρχαία ελληνικά και θέλουν να εμβαθύνουν τη γνώση τους στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία και να εξοικειωθούν με την αρχαία ελληνική γραμματική και τη μορφολογία της γλώσσας.

Καλοκαιρινά Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας για παιδιά: Απευθύνεται σε παιδιά που έχουν επαφή με την ελληνική γλώσσα και θέλουν να βελτιώσουν την γνώση τους καθώς και να πετύχουν μια ενεργή προσέγγιση μέσα από γλωσσικά παιχνίδια και δραματοποίηση. 

Προγράμματα ειδικά μετά από συνεννόηση: Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού μπορεί να προσφέρει μετά από συνεννόηση και άλλα ειδικά προγράμματα, σε ομάδες ενδιαφερομένων, αν αυτό ζητηθεί. π.χ. να προσφέρει ένα ειδικό πρόγραμμα σε μια ομάδα ξεναγών, σε μια ομάδα φοιτητών ή καθηγητών της κλασσικής φιλολογίας από το εξωτερικό κ.τ.λ.

Πρόγραμμα Προφορικού Λόγου: Το Πρόγραμμα βασίζεται αποκλειστικά στην εξάσκηση / χρήση του προφορικού λόγου με σκοπό να αναπτύξει τις προφορικές δεξιότητές του ο σπουδαστής.

Πρόγραμμα Προετοιμασίας: για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας
(http://www.greek-language.gr/greekLang/certification/index.html)

 

Καθηγητές, Μέθοδος Διδασκαλίας, Διδακτικό Υλικό

Οι καθηγητές που διδάσκουν έχουν πολυετή πείρα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης και "μεράκι" για τη δουλειά τους. Είναι αποκλειστικά απόφοιτοι γλωσσικών Πανεπιστημιακών σχολών και έχουν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα.

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι σύγχρονης αντίληψης, ευχάριστη και ζωντανή. Οι εικόνες, η μουσική, το γλωσσικό παιχνίδι και η δραματοποίηση έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στη διδασκαλία. Το Κέντρο χρησιμοποιεί δοκιμασμένα στην πράξη εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως ξένης, καθώς και αυθεντικά υλικά από πολλές διαφορετικές πηγές με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά επίπεδο για την καλύτερη δυνατή εξοικείωση του σπουδαστή με τα πραγματικά δεδομένα.

Διδακτικό υλικό: Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται στους μαθητές δωρεάν μαζί με πληροφοριακό υλικό σχετικά με την πόλη των Χανίων και τις δυνατότητες που τους παρέχει.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής: Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος δίνεται σε κάθε σπουδαστή Πιστοποιητικό Συμμετοχής με ακριβή στοιχεία για τον τύπο, τη διάρκεια και τον χρόνο πραγματοποίησης του προγράμματος.

You are here Home > Πρόγραμμα Σπουδών